Olszewskiego 23B, 51-642 Wrocław+48 514 825 617
menu

Pozytywne myślenie w leczeniu uzależnień

26 marca, 2022
Wiele osób jest zwolennikiem teorii, która głosi, że nastawienie do życia powoduje przyciąganie różnych zdarzeń. I tak, pesymiści napotykają na swojej drodze wiele przeciwności losu, niepowodzeń oraz problemów, natomiast osoby, które preferują pozytywne myślenie i nastawienie do życia, częściej spotykają na swojej drodze dobre rzeczy i mogą lżej przejść przez życie. Dodatkowo uważa się, że pozytywne myślenie przyciąga dobre rzeczy, pomaga w osiągnięciu wyznaczonego celu i nie zraża do świata oraz otaczających nas ludzi. Mówi się również, że nie tylko myśli, ale również słowa mają pewnego rodzaju moc. Słowa wypowiedziane z pewną energią, przyciągają zdarzenia o podobnej energii – a więc, by spotykać na swojej drodze dobrych ludzi i mieć miłe przeżycia, powinno się nie mówić o kimś lub czymś źle, z dozą zawiści czy wręcz nienawiści.

Pozytywne myślenie i nastawienie do życia nie przychodzi jednak łatwo, głównie ze względu na fakt, że mamy tendencję do dostrzegania negatywnych stron wszystkiego i przewidywania tego, co najgorsze. Kierowanie naszych myśli na pozytywne tory wymaga wielu ćwiczeń oraz pracy nad samym sobą. Często pomaga otaczanie się przedmiotami, które wzbudzają u nas spokój, poczucie bezpieczeństwa oraz radość, stąd część osób pozbywa się ze swoich mieszkań i domów przedmioty nasycone według nich negatywną energią.

Jak wiadomo, w dużej mierze powodzenie leczenia uzależnienia zależne jest od nastawienia i podejścia pacjenta do całej sytuacji. Gdy będzie on negatywnie nastawiony do całej wizji leczenia oraz do swoich terapeutów oraz perspektywy powrotu do zdrowia, wiadomym będzie, że istnieje spora szansa na to, że przerwie on leczenie lub powróci do nałogu zaraz po zakończonej terapii. Oczywiście wątpliwości, obawy czy strach przed nieznanym są naturalnymi odczuciami, jednak pozytywne nastawienie do wychodzenia z uzależnienia na pewno nie zaszkodzi leczeniu. 

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to stan psychiczny oraz fizyczny, który jest wynikiem interakcji z pewną substancją lub czynnością, które nazywamy czynnikiem uzależniającym. Uzależnienie charakteryzuje się zaburzeniem równowagi w życiu, skupieniu całej swojej energii i czasu wokół czynnika uzależniającego. I tak dla przykładu, alkoholik będzie poświęcał cały swój czas na picie lub na znalezienie sposobu na napicie się, równocześnie zaniedbując swoje domowe obowiązki czy pracę. Kolejnym przykładem może być uzależnienie od gier komputerowych, w trakcie którego osoba uzależniona rezygnuje ze snu czy spożycia posiłku na rzecz wirtualnego świata.

Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnej lub uzależnienia behawioralnego, ma przede wszystkim na celu wyrwanie się ze szponów czynnika uzależniającego. W procesie wychodzenia z uzależnienia niezwykle ważna jest psychoterapia, w trakcie której osoba uzależniona poznaje mechanizmy powstania swojego zaburzenia, uczy się żyć ze świadomością, że jest to choroba oraz wytwarza w sobie mechanizmy pozwalające na zwalczenie uzależnienia oraz na powrót do normalnego życia.

Pozytywne myślenie – korzyści w leczeniu uzależnień

Warto wspomnieć ponownie, że pozytywne nastawienie i myślenie wpływa korzystnie na przebieg leczenia uzależnienia. Skutki uzależnienia najczęściej są mocno odczuwalne na poziomie umysłu, uzależniony wpada w poczucie niezrozumienia i samotności, zamyka się w sobie, nie potrafi poradzić sobie z wszechogarniającym go smutkiem, stresem i strachem. Takie myślenie pcha go dalej w szpony nałogu i wpada on w błędne koło uzależnienia, które może doprowadzić do kolejnych zaburzeń psychicznych, na przykład depresji, a w ostateczności nawet do prób samobójczych. 

Pozytywne myślenie istotnie pomaga w procesie wychodzenia z nałogu. Do korzyści z pozytywnego podejścia do życia można niezaprzeczalnie zaliczyć:

  • mniejsze ryzyko powrotu do uzależnienia;
  • większe prawdopodobieństwo znalezienia ludzi, którzy będą w pozytywny sposób wspierać uzależnionego;
  • zdolność do dostrzeżenia wpływu swojego uzależnienia na życie swoje oraz najbliższych;
  • mniejsze odczuwanie stresu i strachu przed porażką w trakcie leczenia uzależnienia.

Nauka pozytywnego myślenia jest trudnym zadaniem, zwłaszcza w trakcie trwającego uzależnienia, gdy większość rzeczy wydaje się być bez sensu. Jednak, praca nad zmianą nastawienia oraz skierowanie swoich myśli na pozytywne tory jest bardzo dobrym sposobem na wsparcie swojego leczenia. Podobnie jak zrozumienie mechanizmu powstania swojego uzależnienia, pozytywne nastawienie do leczenia oraz do wyzdrowienia jest równie ważnym elementem wspierającym terapię.

Na jakich etapach leczenia ważne jest pozytywne myślenie?

Pierwszym krokiem, który pozwala na rozpoczęcie leczenia uzależnienia jest zrozumienie, że ma się problem. Negowanie swojej choroby nie doprowadzi osoby uzależnionej donikąd, może również pogłębić problem. Przyznanie się przed sobą oraz innymi, że problem istnieje to ważny początek w powrocie do zdrowia. 

Kolejnym krokiem, który należy podjąć jest poszukanie profesjonalnej pomocy oraz odstawienie czynnika uzależniającego. Ta część leczenia uzależniania jest najczęściej najtrudniejsza i wymaga bardzo dużo samozaparcia i kontroli ze strony chorego. W przypadku niektórych uzależnień, na przykład alkoholizmu, pomocne okazuje się zastosowanie wszywki alkoholowej, która pomaga pozostać w abstynencji. Następnie należy podjąć się psychoterapii i uczestniczyć w sesjach grupowych lub indywidualnych, by zrozumieć dogłębnie swój problem.

Po zakończonej terapii uzależnień praca nad sobą nie kończy się jednak. Ważne jest to, by z terapii wyjść z odpowiednimi narzędziami, które pozwolą przetrwać życie w zdrowiu i nie pozwolą na powrót do dawnego uzależnienia.

Co wspólnego z terapią uzależnień ma pozytywne myślenie? Uważa się, że pozytywne nastawienie do życia oraz niedostrzeganie wszystkiego tylko w czarnych barwach, jest bardzo istotne na praktycznie każdym etapie leczenia uzależnienia. Pozytywne myślenie pozwala przetrwać trudne chwile, ale również cieszyć się z nawet najmniejszych sukcesów, które ostatecznie doprowadzają nas do odzyskania zdrowia i dawnego życia.

Psychoterapia w leczeniu uzależnień

Psychoterapia jest niesamowicie ważnym elementem każdego leczenia uzależnienia, niezależnie od jego rodzaju oraz nasilenia. Często zdarza się, że negatywne nastawienie do samego siebie oraz świata, pesymistyczne podejście do podejmowanych działań jest powodem powstania oraz stopniowego pogłębiania się uzależnienia. Szczegółowe poznanie siebie oraz swojej psychiki bywa zatem kluczowe w wychodzeniu z uzależnienia. 

Dodatkowo, dość często wraz z uzależnieniem pojawiają się inne zaburzenia psychiczne, na przykład depresja. Niekiedy ciężko jest stwierdzić czy uzależnienie wywołało depresję u chorego, czy to depresja była przyczyną powstania uzależnienia, dlatego tak ważna jest praca z psychoterapeutą. 

Na początkowych etapach terapii psychologicznej terapeuta pomaga choremu powrócić do stabilizacji życiowej oraz do całkowitego ograniczenia kontaktu z czynnikiem uzależniającym. Następnie razem z pacjentem zagłębiają się w jego psychikę, szukają powodów powstania uzależnienia oraz najlepszych sposobów na walkę z nim. Niezwykle ważne jest również to, aby po zakończonej terapii pacjent „wyposażony był” w odpowiednie narzędzia, które pozwolą mu pozostać w abstynencji czy z dala od czynności, która w przeszłości była powodem jego kłopotów.
Archiwum

 

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021