Olszewskiego 23B, 51-642 Wrocław+48 514 825 617
menu

Typowe zachowania alkoholika

17 czerwca, 2021
Określając bardziej poetycko, uzależnienie alkoholowe ma jedną twarz, jednak przyjmuje wiele masek. Jedni postrzegają alkoholików jako agresywnych pijaków, stosujących przemoc domową, którzy każdego dnia śpią na ławce w parku w kałuży swoich odchodów, wracających do domu dopiero wieczorem chwiejnym krokiem. Niewiele osób jednak bierze pod uwagę, że alkoholikiem może być również osoba wykształcona, osiągająca zarówno w pracy jak i na polu prywatnym liczne sukcesy. Alkoholizm kojarzy się głównie z wódką lub tanimi trunkami, jednak część z osób uzależnionych będzie raczej korzystać z dobrych i drogich alkoholów. Ze względu na skalę problemu, chorobę alkoholową uznaje się za najpowszechniejszy problem czasów współczesnych. Co roku od nadmiernego spożywania alkoholu ginie około 3 miliony ludzi na całym świecie. Należy pamiętać również, że alkohol jest czynnikiem powodującym ogólny zły stan zdrowia milionów ludzi, a także przyczyną niepełnosprawności.

Charakterystyczne zachowania alkoholika można głównie zaobserwować u tych osób, które tkwią w zaawansowanym stadium choroby. Alkoholizm zazwyczaj rozwija się stopniowo, powoli, przekształcając się w kolejne fazy chorobowe, które różnią się od siebie symptomami. Po ich zaobserwowaniu można próbować podejmować działania prewencyjne.

Czy coś takiego jak „typowe zachowania alkoholika” istnieje?

Choroba alkoholowa wywoływana jest przez wiele czynników. Zwykle jest to problem złożony, na rozwój którego wpływają różne sytuacje życiowe. Przykładowo, to, jaki przebieg będzie miał alkoholizm determinowane jest przez płeć i wiek. Podobnie jest w przypadku tempa rozwoju uzależnienia. Są osoby, które będą odporne na uzależniający wpływ alkoholu przez kilkanaście lat. Są jednak i tacy, którym wystarczy dosłownie kilkanaście miesięcy ryzykownych zachowań względem alkoholu. Innym aspektem są zróżnicowane zewnętrzne oznaki choroby alkoholowej. Wielu specjalistów z dziedziny terapii i leczenia alkoholizmu podaje, iż typowy stereotyp dotyczący alkoholika jest szkodliwy i spłyca znaczenie problemu. Owszem – nałóg może doprowadzić do ogólnego zaniedbania, bezdomności i licznych chorób, jednak obecnie znacznie więcej jest alkoholików popijających co wieczór drogie wino, czy też co weekendowe zakrapiane spotkania towarzyskie. Część osób również pije w samotności skarżąc się na stres lub problemy ze snem.

Dlaczego alkoholizm może mieć wiele twarzy?

Alkohol uznawany jest za najsilniej uzależniającą substancję na świecie. Jest też łatwo dostępny. Niestety w wielu państwach, takich jak np. Polska, picie alkoholu uwarunkowane jest kulturowo i przez tradycję. Z tego powodu nie wadzi jego obecność podczas świąt, imprez firmowych oraz wydarzeń okolicznościowych. Niestety wiąże się to z tym, iż od wielu lat stale rośnie ilość konsumowanego alkoholu w przeliczeniu na jednego obywatela.

Powyższe czynniki przyczyniają się do ryzyka pojawienia się choroby alkoholowej, mogącej dotknąć każdego, niezależnie od jego statusu społeczno-majątkowego, wykształcenia, czy też płci. Z tego powodu mówi się, że alkoholizm może przyjąć różne postaci, jednak w dalszym ciągu obowiązuje klasyfikacja objawów świadczących o rozwijaniu się problemu alkoholowego. Na podstawie ich zdiagnozowania ustala się ścieżkę leczenia. Dodatkowo pomocne są one również rodzinie osoby z podejrzeniem choroby alkoholowej ze względu na możliwość udzielenia odpowiedzi, czy ich bliski zmaga się już z alkoholizmem i jeśli tak, to na jakim etapie rozwoju choroby się znajduje.

Typowe zachowania alkoholika

Jeżeli dostrzegasz u siebie lub u osoby sobie bliskiej poniższe zachowania, może świadczyć to o rozwijaniu się uzależnienia. Są to typowe zachowania alkoholika i jeżeli je dostrzegasz, jak najszybciej skonsultuj się ze specjalistą:

 • Obniżenie priorytetu pracy zawodowej,
 • Zaniedbywanie obowiązków, zarówno tych rodzinnych (domowych), jak i tych wynikających ze stosunku pracy,
 • Zaniechanie rozwijania swojego hobby na korzyść całkowitej koncentracji i zainteresowania wokół picia,
 • Ciągłe szukanie okazji i towarzyszy picia alkoholu,
 • Kłamanie w temacie alkoholu – deklarowanie spożycia mniejszej ilości napojów niż w rzeczywistości, kłamanie w sprawie ilości pieniędzy przeznaczonych na alkohol, przeinaczanie faktów dotyczących okoliczności spożywania alkoholu,
 • Wypieranie problemów, jakie generowane są przez alkohol,
 • Zmiana zachowania i zdolności przeżywania emocji – ogólne rozdrażnienie, poirytowanie, stany lękowe, labilność emocjonalna, obniżona koncentracja. Objawy te szczególnie widoczne są w momencie, kiedy alkohol zostanie odstawiony.
 • Wywoływanie awantur i prowokowanie kłótni, pojawianie się zachowań agresywnych i przemocy,
 • Wykazywanie skłonności do zachowań ryzykownych i niebezpiecznych pod wpływem napojów alkoholowych, np. prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości,
 • Brak wszelkich hamulców, logicznego myślenia oraz wyrzutów sumienia w związku z ogólnym wpływem alkoholu na ogół funkcjonowania rodzinnego,
 • Stałe użalanie się nad sobą, zdolność do unikania innych osób, chwile apatii.

Fazy alkoholizmu i związane z nimi typowe objawy i zachowania

Alkoholizm potrafi nabierać na sile przez długie lata, rozwijając się niespostrzeżenie. Specjaliści do spraw uzależnień mówią o kilku charakterystycznych fazach tej choroby, występujących kolejno po sobie. Wymienia się: fazę prealkoholową, fazę ostrzegawczą, a także ostatnią fazę, czyli krytyczną.

 • Opisując fazę prealkoholową można stwierdzić, że sposób zachowania osób wykazujących skłonności do nałogowego picia nie odbiegają w jakiś szczególny sposób od normy. Należy tutaj głównie zwrócić uwagę na przejawiający stosunek i emocje do alkoholu, a nie na sam fakt ilości i częstotliwości picia. Większość osób zagrożonych rozwijaniem się choroby alkoholowej traktuje napoje procentowe jako czynnik poprawiający nastrój, rozładowujący wszelkie stresy i napięcia dnia codziennego. Z czasem jednak pozornie pozytywne emocje zaczynają przekształcać się w psychiczny przymus picia. Inną cecha charakterystyczną osób w fazie prealkoholowej jest wzrost tolerancji alkoholowej, przez co taka osoba zwiększa ilość spożywanych trunków w celu odurzenia się.
 • Faza ostrzegawcza charakteryzuje się występowaniem palimpsestów, powszechnie określanych mianem „urwanego filmu”. Faza ostrzegawcza jest również momentem, kiedy rozwijające się uzależnienie zaczyna być widoczne dla osób trzecich. Tym samym charakterystyczne jej objawy to: inicjowanie kolejek podczas imprez alkoholowych, a także przyspieszanie tempa picia; wykazywanie zmian w zachowaniu pod wpływem alkoholu; spożywanie alkoholu w samotności i w tajemnicy przed innymi; ukrywanie butelek z alkoholem w różnych miejscach, a także opróżnianie domowych zapasów alkoholu.
 • Faza krytyczna będąca ostatnią fazą rozwoju choroby alkoholowej jest momentem, kiedy dana osoba zaczyna wykazywać typowe zachowania świadczące o istnieniu choroby alkoholowej. Przede wszystkim obserwuje się całkowite utracenie kontroli nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu. Tym samym alkohol staje się życiowym priorytetem i nic nie jest ważniejsze od spożycia kolejnej jego dawki. Po tej fazie u niektórych osób wykształca się picie chroniczne, gdzie dany uzależniony zatraca wszelkie hamulce moralne, spadają jego zdolności intelektualne i poznawcze, zaczynają być obecne psychozy alkoholowe. Dodatkowo taka osoba ma stale obecny alkohol we krwi, co łączy się z licznymi zdrowotnymi konsekwencjami. Skrajnie wycieńczony organizm może nie poradzić sobie z uzależnieniem, dlatego wśród alkoholików śmiertelność jest stosunkowo wysoka.Archiwum

 

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021